1. Ekle
  1. Dosyaları yükleyin ve siparişin açıklamasını girin
  2. Kişisel verilerin Sitenin Kullanım Koşullarına uygun olarak işlenmesini kabul ediyorum.

Mesafeli Satiş Sözleşmesi

“Fotolyo” Kışla Mahallesi, Milli Egemenlik Cad. 40. Sokak no:36A Muratpaşa/ANTALYA adresinde mukim Orkun Ozan Medya Hizmetleri Anonim Şirketi’nin markasıdır. Orkun Ozan Medya Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan böyle ORKUN OZAN / SATICI olarak anılacaktır)’ne ait www.fotolyo.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden sunulan tüm hizmetler ve/veya satılan ürünlerin kullanımı, hizmetten yararlanan ve/veya ürünleri satın alan ALICI’lar ile ORKUN OZAN arasında akdedilen işbu sözleşme koşullarına tabidir. Orkun Ozan Medya Hizmetleri Anonim Şirketine ait www.fotolyo.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden alışveriş yapan kişi/kişiler mesafeli satış sözleşmesindeki tüm şartları, gizlilik politikasını, cayma hakkı, değişim ve iade şartları ile yetkili mahkeme ve uygulanacak hukukla ilgili şartları bütünüyle okumuş ve kabul etmiş sayılır. Tüm bu şartları kabul etmiyorsanız www.fotolyo.com sitesini kullanmayınız veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden alışveriş yapmayınız.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL KULLANIM ŞARTLARI

10 yaşından küçükler www.fotolyo.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden alışveriş yapamaz. www.fotolyo.com sitesi veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları yasak içerik içerebilecek şekilde kullanılamaz. www.fotolyo.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden kredi kartı (Visa, MasterCard) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı ya da havalenin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez. www.fotolyo.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden verilen tüm siparişleriniz, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edilecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiştir. KDV oranları %18'dir ve listelenmekte olan fiyatlarımıza dahildir. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarında, www.fotolyo.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adlarındaki liste kayıtları geçerlidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır ORKUN OZAN’ın yazılı izni olmaksızın, www.fotolyo.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden satın alınan ürünler kopyalanamaz, reproduksiyonu veya poster baskısı yapılamaz, fotoğrafı çekilerek basılı veya görsel malzeme olarak kullanılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz. Alıcı, sipariş ettiği ürüne ilişkin tüm telif haklarından tek başına sorumludur. Ürünlerimiz sipariş üzerine üretildiği için, siparişin iptal edilmesi mümkün olmamaktadır. Gönderilecek nüsha veya nüshaların ebat ve niteliği alıcının seçimine göre belirlenir. Gönderilecek nüsha sayısı alıcı tarafından onay e-postasıyla yetkilendirilen alıcının isteğine göre belirlenir. www.fotolyo.com sitesi veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları, doğru Facebook ve Instagram bilgileri ile bağlanan ve adres bilgilerini eksiksiz giren kişilerin kullanımına açıktır. Kişilerin hizmetten yararlanabilmesi ve siteden alışveriş yapabilmesi doğru, eksiksiz ve güncel şekilde bilgilerini bildirmesine bağlıdır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (SÖZLEŞME) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu SÖZLEŞME’nin tarafları, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını Kabul ve beyan ederler. İşbu SÖZLEŞME’nin konusu; Alıcı’nın, Orkun Ozan Medya Hizmetleri Anonim Şirketi (ORKUN OZAN)’ne ait www.fotolyo.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (websitesi), Satıcı’ya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı ORKUN OZAN ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup; taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında ORKUN OZAN’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI, aldığı ürün veya hizmetin hasarlı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. ALICI, satin aldığı ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Sözleşme, Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup; Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı’nın, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stoğunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Aıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene ederek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.